I en globaliserad ekonomi konfronteras praktiskt taget alla företag med allt fler multietniska miljöer och därför flerspråkiga miljöer. Även om du bara arbetar i ett land är chansen stor att din arbetskraft blir mer mångfaldig varje år. De flesta företag har dock kunder över hela världen eller hoppas också kunna komma in på nya marknader. Leveranskedjor spänner vanligtvis över alla kontinenter.

Att förlita dig på interna språkkurser eller att betala stipendier till anställda ger dig inte alltid de resultat du kan ha hoppats på. De flesta språkkurser är inte inriktade på din specifika arbetssituation och, särskilt nu, mot muntlig kommunikation med partners och kunder från hela världen som kan tala i de mest olika accenter och dialekter. Och problemet är inte bara språket, utan hur din personal kan hantera interkulturella skillnader. Detta blir mer uttalat när vi överväger främst via e-post eller telefonappar eftersom vi inte kan använda andra ledtrådar för att tolka våra partners meddelanden.

Jag är lektor och konsult inom arbets- och organisationspsykologi och en polyglott som producerar en veckodatum på psykologin för att lära sig främmande språk - på 21 språk. Jag är författare till nio böcker om psykologi och om språkinlärning. Jag har arbetat internationellt i mer än 20 år med organisationer i den privata och icke-statliga sektorn och jag kommer att hjälpa dig att navigera genom oroliga kulturella och språkliga vatten.

KLARA TALA? Skicka ett e-postmeddelande till [email protected] eller ring mig på 0037368026059.


 .