Serviciu

  • Evaluarea proiectelor și programelor de instruire
  • Analiza nevoilor de instruire
  • Asistență în procedurile internaționale de selecție a personalului
  • Seminare corporative despre psihologia comunicării
  • Consultanță în dezvoltarea organizațională internațională

Clienții mei tipici vin din următoarele sectoare:

  • Aviaţie
  • Comerț internațional
  • Educaţie
  • Turism