Подкасти

Дали сте незадоволни од начинот на кој научивте странски јазик? Дали чувствувате дека веќе не напредувате? Дали се плашите да зборувате во јавност и да направите грешки?

Јас сум психолог, специјализиран за учење и предавање на јазик и полиглот. Секоја недела ви помагам да станете подобар ученик и говорник. Дури и на вашиот мајчин јазик. Слушајќи ги моите кратки епизоди (типично, 3-10 минути), ќе научите како да примените увид од научна психологија и истражување на продуктивноста.

Те молам испратете ми е-пошта ако имате прашање на кое би можел да одговорам во една од епизодите.

Можете да ме слушате на еден од 21-те јазици наведени подолу.

Предупредување за перфекционисти: Јас ги снимам подкастите без проба и во едно парче. Јас не коригирам никакви грешки. Јас не се преправам дека сум добар говорник на кој било од јазиците подолу. За мене е важно овие информации да бидат објавени. Ако некому му помага, тоа е супер. Ако сакате само да слушате „генијалец“ кој зборува совршено на многу јазици, ова е погрешен подкаст.

English: The Psychology of Foreign Language Learning https://anchor.fm/the-psychology-of-learning-foreign-languages/       

Arabic: علم النفس واللغات الأجنبية https://anchor.fm/arabicgo

Azerbaijani: Psixologiya və xarici dillər https://anchor.fm/azerbaijanigo

Bulgarian: Психологията и чуждите езици https://anchor.fm/bulgariango

Croatian: Psihologija i strani jezici https://anchor.fm/croatiango

Danish: Psykologi og fremmedsprog https://anchor.fm/danishgo

Dutch: Psychologie en vreemde talen https://anchor.fm/dutchgo

Finnish: Psykologia ja vieraat kielet https://anchor.fm/finnishgo

FrenchLa psychologie de l'apprentissage des langues étrangères  https://anchor.fm/frenchgo

Galician: A psicoloxía da aprendizaxe de linguas estranxeiras  https://anchor.fm/galiciango

German: Die Psychologie des Fremdsprachenlernens https://anchor.fm/germango

Italian: La psicologia dell'apprendimento delle lingue https://anchor.fm/italiango

Macedonian: Психологија и странски јазици https://anchor.fm/macedoniango

Norwegian: Psykologi og fremmedspråk https://anchor.fm/norwegiango

Polish: Psychologia i języki obce https://anchor.fm/polishgo

Portuguese: A psicologia da aprendizagem de línguas estrangeiras https://anchor.fm/portuguesego

Romanian: Psihologia învățării limbilor străine https://anchor.fm/romaniango

Russian: Психология изучения иностранных языков https://anchor.fm/russiango

Spanish: La psicología del aprendizaje de idiomas https://anchor.fm/spanishgo

Swedish: Språkinlärning och psykologi https://anchor.fm/swedishgo    

Ukrainian: Психологія вивчення іноземних мов https://anchor.fm/ukrainiango  


 .